FR   NL

ENTRANZE Prezentare Generală

Politici pentru aplicarea tranziţiei la clădirile aproape zero-energie în Europa (Entranze)

Contextul politic european

Legislația Europeană, prin Directiva pentru Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD 2010/31/EU) și Directiva pentru Energia Regenerabilă (RED, Directiva 2009/28/EC), cere statelor membre să dezvolte politici ambițioase în sectorul cladirilor. Elaborarea de politici integrate inteligente pentru asigurarea tranziţiei către clădiri aproape zero-energie (nZEB), precum și pentru promovarea surselor regenerabile pentru încălzirea și răcirea în clădiri (RES-H/C) va fi un element decisiv în atingerea obiectivelor ambițioase de reducere a consumului de energie şi a emisiilor de carbon în sectorul clădirilor. În Europa, atingerea acestor obiective presupune în special renovarea clădirilor existente la standarde înalte de performanţă energetică.

Directiva recent revizuită pentru Performanța Energetică a Clădirilor presupune ca, începând cu anul 2019, toate clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice, să fie clădiri aproape zero-energie iar până la sfârșitul anului 2020 toate clădirile noi construite în Uniunea Europeana să fie clădiri aproape zero-energie. Cu toate acestea, ţinând cont de diversitatea practicilor şi tradiţiilor în construcții precum şi de condiţiile climatice diverse existente pe continentul european, Directiva pentru Performanţa Energetică a Clădirilor nu recomandă o abordare uniformă pentru implementarea clădirilor aproape zero-energie. Astfel, statele membre UE trebuie să elaboreze propriile foi de parcurs pentru implementarea cladirilor aproape zero-energie, ţinând  condițiile existente la nivel național, regional și local.

Obiectivele Proiectului ENTRANZE

Obiectivul proiectului ENTRANZE este acela de a susține în mod activ procesul de elaborare a politicilor de renovare a stocului de clădiri existent la standarde de clădiri aproape zero-energie şi de promovare a sistemelor regenerabile pentru încalzirea si răcirea clădirilor, prin furnizarea informațiilor,  analizelor și recomandărilor necesare efectuării acestei tranziţii. Pentru a realiza acest obiectiv, ENTRANZE își propune în mod deosebit crearea unei platforme de dialog permanent care să reunească experți europeni în domeniul eficienţei energetice în clădiri, factori de decizie la nivel național, principalii actori de pe piaţă si alte părți interesate pentru a elabora împreună politici și planuri ambițioase, dar în acelaşi timp realiste, de promovare a clădirilor aproape zero-energie.

Proiectul ENTRANZE se va concentra, în principal, pe 9 țări, care reprezintă cumulat mai mult de 60% din stocul de cladiri din Uniunea Europeană, dar va furniza date, scenarii și recomandări generale pentru tot spatiul EU-27, Croația și Serbia.

Principalele modalităţi de punere în practică a proiectului ENTRANZE

Proiectul ENTRANZE are ca scop susţinerea elaborării de politici realiste de creştere a numărului de renovări la standarde de clădiri aproape zero-energie prin:

 • Crearea unei baze de date online ce va oferi informaţii despre stocul de clădiri existent,  indicatori de consum de energie şi scenarii de creştere a performanţei energetice;
 • Evaluarea şi identificarea nivelelor de cost-optim pentru transformarea stocului existent în clădiri aproape zero-energie;
 • Evaluarea principalelor politici integrate în UE care au ca obiectiv creşterea performanţei energetice a clădirilor existente către standarde de clădiri aproape zero-energie;
 • Elaborarea de scenarii până în anul 2030 pentru implementarea politicilor, agreate în urma discuţiilor cu responsabilii politici;
 • Elaborarea de analize comparative a politicilor existente pe plan internaţional.

O componentă importantă a activităţilor de diseminare va fi promovarea şi transferarea resultatelor proiectului către ţările ce nu sunt direct vizate de către proiectul ENTRANZE şi extrapolarea acestor rezultate la nivelul Uniunii Europene.

Beneficii obţinute prin participarea la proiectul ENTRANZE

Factorii de decizie şi principalele părţi interesate din ţările în care se va derula proiectul ENTRANZE vor beneficia de urmatoarele avantaje:

 • Dobândirea unei întelegeri aprofundate despre elaborarea şi impactul diverselor instrumente politice pentru promovarea renovării la standarde de performanţă energetică ridicată şi a creşterii utilizării surselor regenerabile de energie în clădirile existente (pe baza elementelor detaliate de implementarea politicilor de acest tip ce vor fi elaborate în cadrul proiectului);
 • Accesul la o bază de date vastă, relevantă în procesul de decizie şi de elaborare de politici sectoriale ce va asigura transparenţa şi încrederea  în perspectivele de dezvoltare pe termen lung a politicilor din domeniul clădirlor;
 • Deveniţi parte integrantă în proces de punere în practică a proiectului ENTRANZE şi participaţi activ în discuţiile aprofundate ce vor avea loc în cadrul acestuia!
 • Nu rataţi şansa de a învăţa din experienţa altor ţări europene!

Sperăm ca acest proiect să ofere o bază solidă pentru accelerarea renovării cladirilor existente către standarde de consum aproape zero-energie, inclusiv prin integrarea pe scara largă a surselor regenerabile de energie.

Durata Proiectului

Aprilie 2012 – Septembrie 2014

Consorţiul ENTRANZE şi acoperirea geografică

Coordonatorul consorţiului de proiect:

 • Energy Economics Group (EEG) from the Vienna University of Technology (Austria)

Consorţiul de proiect:

 • National Consumer Research Centre (Finlanda),
 • Fraunhofer Society for the advancement of applied research (Germania),
 • National Renewable Energy Centre (Spania),
 • end use Efficiency Research Group, Politecnico di Milano (Italia),
 • Öko-Institute.V. (Germania),
 • Sofia Energy Agency (Bulgaria),
 • Buildings Performance Institute Europe (Belgia),
 • Enerdata (Franta),
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center (Republica Ceha).

Acoperire geografică: Proiectul va acoperi întreaga zonă EU-27 plus Croaţia şi Serbia. Ţările considerate ca fiind obiective principale sunt cele ale partenerilor de proiect sau aflate în sfera directă de activitate a acestora.

 

CONTACTS | ABOUT US