FR   NL

Overzicht van het ENTRANZE Project

Beleid dat de overgang ondersteunt naar gebouwen met een bijna-nul energie verbruik (ENTRANZE)

Context

De Europese wetgeving, meer bepaald de richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en voor herbruikbare energie (RED), stelt dat haar deelstaten een ambitieus beleid doorvoeren in de bouwsector. Cruciaal in het bekomen van ambitieuze energiebesparingen en de vermindering van CO2 uitstoot in de bouwsector is een weloverwogen, geïntegreerd beleidsontwerp. De onderdelen van dit ontwerp omvatten de begeleiding van gebouwen met een bijna-nul energie verbruik (NZEB) en het afdwingen van herbruikbare energie door verwarming en afkoeling (RES-H/C). Deze richtlijnen gelden in het bijzonder voor de renovatie van bestaande gebouwen.

In het kader van het herontwerp van het EPBD moeten vanaf 2019 alle overheidsgebouwen en tegen het eind van 2020 alle nieuwe gebouwen een bijna-nul energie verbruik hebben (nZEBs). Het EPBD erkent niettemin de Europese verscheidenheid in bouwcultuur en -klimaat en schrijft geen eenduidige aanpak voor ivm de implementatie van nZEB. Deelstaten moeten volgens de richtlijnen elk een specifiek ontwerp maken volgens de nationale, regionale en lokale voorwaarden.

Doelstellingen van het project

¨De focus van het ENTRANZE project ligt op een actieve beleidsondersteuning door het verstrekken van de juiste gegevens, analyses en richtlijnen. Op die manier kan nZEB en RES-H/C snel en slagvaardig doordringen in bestaande gebouwen en op nationaal niveau. Het project heeft als mikpunt bouwexpertise van specialisten en academici in Europa in verbinding te brengen met nationale beleidsvoerders. Onderzoekers komen zo in contact met politieke sleutelfiguren die inzicht hebben in het doorvoeren van een ambitieus, maar realiteitsgebonden beleid en planning.

De kern van het project is de dialoog tussen beleidsvoerders en experten en zal zich toeleggen op negen landen. Zo zal zij meer dan 60% omvatten van de bestaande gebouwen van de EU-27. Voor de gehele EU-27 (+ Croatië and Servië) zullen daarnaast gegevens, beleidslijnen en aanbevelingen verschaft worden.

Inhoud

Het project wil bewijs-gebaseerd beleidsvoering bevorderen door volgende diensten aan te bieden:

  • Een online gegevensbank met gebruiksvriendelijke toegang die informatie in kaart brengt over gebouwen, energie-indicatoren en resultaten van scenario’s;
  • Kosten-baten analyses met betrekking tot de kostprijs van NZEB;
  • Een overzicht van principes van een geïntegreerd beleid, die de NZEB standaardnorm beogen;
  • Prototypische scenarios tot 2030 (voor verschillende beleidslijnen, gesteund op de discussies met beleidsvoerders);
  • Internationale vergelijkingen van beleidsanalyses.

Brochures, infosessies en andere verspreidingsactiviteiten zullen zorgen voor een uitbreiding van resultaten naar andere landen, alsook op Europees niveau.

Voordelen

Beleidsvoerders en andere sleutelfiguren zullen

  • Een breed inzicht krijgen in de invloed van de beleidsinstrumenten, die een diepgaande renovatie en RES-H/C toename ondersteunen. Ook over het specifieke ontwerp van deze beleidsinstrumenten zullen de experten een grondige kennis bekomen (gedetailleerde elementen van beleidsvoering zullen worden uitgewerkt);
  • Toegang krijgen tot een uitgebreide gegevensbank die relevant is voor de besluitvorming. Dit zorgt voor transparantie en brengt vertrouwen met zich mee in de lange termijnvisie van deze sector;
  • Sterk betrokken zijn in het proces, en in een diepgaande discussie;
  • Leren van de ervaring uit andere landen.

Wij hopen dat dit een stabiele basis zal vormen voor het doordringen van NZEB en RES-H/C in het bijzonder in de renovatie van gebouwen.

Duur van het project

april 2012 – september 2014

Partners en reikwijdte van het project

De project coördinator is de Economische Energie Groep van de Technische Universiteit van Wenen. Partners in het project zijn: het Nationale Onderzoekscentrum van Verbruikers (Finland), de Fraunhofer Vereniging voor de bevordering van toegepast onderzoek (Duitsland), het Nationaal Hernieuwbare Energie Centrum (Spanje), en de Rendement Onderzoeksgroep, Politecnico di Milano (Italië), het Öko-Institut e.V. (Duitsland), het Sofia Energie-agentschap (Bulgarije), het Buildings Performance Institute Europe (België), Enerdata (Frankrijk), SEVEn, het Energie Rendement Centrum (Tsjechië).

Het project zal  de hele EU-27 (+ Croatië en Servië) beslaan. De kernlanden zijn die van de project partners.


 

CONTACTS | ABOUT US